Víte, jak správně třídit odpad?

Třídění odpadů je vlastně docela jednoduché a 73 % obyvatel ČR také proto své odpady již aktivně třídí.
Nastanou ale jistě chvíle, kdy si možná nejste jistí, jak s konkrétním druhem odpadu naložit.

PAPÍR/LEPENKA

ANO

 • časopisy, noviny, sešity
 • krabice (před vhozením je třeba je rozložit a šetřit tak prostor pro další nepotřebný papír)
 • papírové obaly
 • cokoliv z lepenky
 • knihy s měkkou obálkou
 • ostatní neznečištěné papíry všeho druhu
 • obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami
 • bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku

NE

 • celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr)
 • uhlový papír 
 • termopapír (např. účtenky)
 • mastný nebo jakkoliv znečištěný papír
 • pozor, použité dětské pleny či použité papírové kapesníčky opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

Kam s papírem?Papír třídíme do modrých kontejnerů

Sebraný papír z kontejneru slouží jako surovina pro další výrobu. Sběrový papír se při výrobě papíru běžně používá už desítky let. Prakticky v každém papíru, který dnes používáme, je nějaký podíl recyklované suroviny. Je logické, že chceme-li vyrobit kvalitní výrobky, musíme mít také kvalitní surovinu.

Kontejner s papírem se vyprázdní do svozového vozu. Naplněný svozový vůz pak míří na dotřiďovací linku. Tam se papír vyklopí na běžící pás a pracovníci ho ručně dotřiďují: vybírají případné nečistoty a rozdělují sebraný papír na jednotlivé druhy (noviny, časopisy, kartony, atd.). Každý z nich se zpracovává na jiné výrobky.

PLAST

ANO

 • fólie, sáčky, plastové tašky
 • sešlápnuté PET lahve
 • obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků
 • kelímky od jogurtů, mléčných výrobků
 • balící fólie od spotřebního zboží
 • obaly od CD disků a další výrobky z plastů
 • pěnový polystyren (vhazujeme jen v menších kusech)

NE

 • mastné obaly se zbytky potravin
 • obaly se zbytky čistících přípravků
 • obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek
 • podlahové krytiny
 • novodurové trubky

Kam s plastem?Plast třídíme do žlutých kontejnerů

Vytříděný plast putuje ze žlutých kontejnerů na třídící linku, kde se ručně třídí podle jednotlivých druhů. V kontejnerech je pestrá směs různých druhů plastů, z nichž každý má trochu jiné složení, vlastnosti i použití. Čím lepší dotřídění, tím větší je naděje, že se jednotlivé druhy podaří recyklovat na nové výrobky. Způsob dotřídění odpadu se může na jednotlivých třídících linkách lišit.

Z dotříděných plastů recyklací vznikají další užitečné produkty, jako např. dlažba, zahradní nábytek nebo protihlukové stěny u dálnic. Rozemleté PET jsou přeměňovány na vlákna, ze kterých se pak vyrábějí koberce, textilie nebo teplé výplně spacáků a zimních bund. Takto dostává odpad druhou šanci. Na území České republiky aktuálně působí desítky zpracovatelů druhotných plastů.

Sklo

ANO

 • sklenice od kečupů, marmelád nebo zavařenin
 • rozbité sklenice
 • rozbité skleněné mísy
 • lahve od nealkoholických nápojů
 • lahve od vína a ostatních alkoholických nápojů
 • tabulové sklo z oken a ze dveří

NE

 • keramika
 • porcelán
 • varné sklo
 • sklokeramika (např. nádoby na pečení)
 • autosklo
 • zrcadla
 • drátované sklo
 • zlacená a pokovená skla

Kam se sklem?Sklo třídíme do zelených a bílých kontejnerů

Sklo se na rozdíl od jiných složek dotřiďuje ručně pouze v první fázi a v dalších krocích se využívají stroje. Důvodem je potřeba zajištění vysoké čistoty suroviny. Velmi často se využívají poloautomatické linky, kde se skla téměř nemusí dotknout lidská ruka. Pro dotřídění je výhodné, když je sklo co nejméně rozbité. Na lince se z něj odstraňují hlavně nevhodné věci, které se do něj omylem dostaly – kameny, porcelán, kovové a plastové uzávěry a podobně.

Moderní dotřiďovací linky dokážou vytřídit nečistoty od skleněných střepů a roztřídit sklo podle barev. Barvu rozpozná laserové čidlo a přesně mířený paprsek vzduchu pak příměs “odfoukne” pryč. Jednodušší a méně nákladné je však rovnou třídit sklo do zeleného a bílého kontejneru. Proto se takový sběr podporuje i v obcích ČR.

Sklo lze recyklovat stále znova, jeho kvalita se recyklací nemění. Proto se většina skla vytříděného z komunálního odpadu vrací do skláren, kde se přidává do sklářského kmene.

Kovy

ANO

 • prázdné plechovky od potravin a nápojů
 • kovové tuby
 • alobal
 • kovové zátky, hřebíky, šroubky
 • kancelářské sponky a další drobné kovové odpady
 • staré kovové nádoby (např. hrnce, mísy)
 • vyřazené kovové nářadí
 • kovové konve a jiné drobné zahradní náčiní
 • neupotřebitelný stavební kovový materiál (např. spojky, trubky)

NE

 • plechovky od barev
 • obaly od nebezpečných látek
 • tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek
 • domácí spotřebiče
 • jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů (a to ani jejich demontované části)

Kam s kovy?Kovy lze třídit do žlutých kontejnerů nebo je odvézt do sběrného dvora.

Kovy bývají často dotříďovány pomocí separátorů kovů (velké magnety), kterou jsou k dispozici ve spalovnách, kompostárnách či na dotřiďovacích linkách.

Nápojové kartony

ANO

 • krabice od džusů, vína a jiných nápojů
 • krabice od mléka a mléčných výrobků
 • kartonové obaly od omáček, smetany

NE

 • „měkké“ sáčky (např. sáčky od kávy, chipsů a různých potravin v prášku)
 • znečištěné nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin

Kam s nápojovým kartonem?Nápojový karton třídíme do žlutých kontejnerů

Recyklačních závodů na nápojové kartony u nás existují jen dva typy. Tím nejběžnějším je papírna. Nápojové kartony jsou ze tří čtvrtin tvořeny velmi kvalitním papírem, zpracovávají se v nich tedy stejně jako běžný sběrový papír. Jiná možnost zpracování je, že se z celých nápojových kartonů vyrábějí stavební desky.

Při využití papírové části se rozvlákněním oddělí papírenská vlákna od ostatních složek. Dále se vlákna zpracují na výrobu nového papíru. Zbylé plasty a hliník se mohou využít na výrobu dalších věcí, nebo se využije v nich obsažená energii jako alternativní palivo. Druhou možností využití nápojových kartonů je výroba na speciální stavební desky. Nápojové kartony se rozemelou na malé kousky, rozprostřou se na vyhřívanou plochu stroje a slisují se. Taková deska se lisuje několik minut při teplotě přes 200°C. Při této teplotě se polyethylen obsažený v nápojových kartonech roztaví a slepí všechny kousky k sobě. Když potom celá deska vystydne, používá se jako materiál pro výstavbu domů a bytů, má podobné uplatnění jako sádrokarton. Z některých desek se dají stavět i celé domy.

Bioodpad

ANO

 • ovoce a zelenina
 • slupky, jadřince, pecky z ovoce
 • zbytky pečiva a obilovin
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • skořápky od vajec a ořechů
 • listí, zbytky rostlin
 • drobné větve
 • posekaná tráva
 • dřevo, kůra, části keřů
 • seno, sláma, piliny
 • zemina z květináčů

NE

 • zbytky masa, kostí a kůže
 • filtrovací oleje a tuky
 • rostliny napadené chorobami
 • textil, jednorázové pleny
 • uhynulá zvířata
 • exkrementy
 • zbytky potravin živočišného původu
 • sáčky z vysavačů
 • stavební odpad, kamení
 • popel z uhlí a cigaret

Kam s bioodpadem?Bioodpad třídíme do speciálních odvětrávaných nádob určených ke sběru bioodpadu nebo jej odvezeme na sběrný dvůr.

Ke sběru bioodpadu se nejčastěji využívají hnědé odvětrávané popelnice nebo mobilní sběry, případně je možné jej odkládat na sběrném dvoře. Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech nebo komunitních a obecních kompostárnách.

Textil

ANO

 • oblečení
 • obuv
 • módní doplňky, které lze ještě unosit

NE

 • netextilní materiály
 • silně znečištěné materiály (od potravin, krve, plísně, chemie, barev apod.)

Kam patří textil?Textil třídíme do speciálních bílých nádob označených nápisem „textil“

Svozový vůz odveze textil do třídírny, kde se dále dotřiďuje na několik různých kategorií dle materiálu, a vyřazují se nenositelné a nepoužitelné kusy textilu. Oblečení, které je ještě možné nosit se znovu pošle do oběhu prostřednictvím bazarů nebo charit, nepoužitelný textil se mechanicky downcykluje nebo likviduje.

Jedlé oleje a tuky

ANO

 • olej ze smažení
 • olej z nakládaných potravin
 • olej z rybiček
 • olej ze salátu
 • máslo, sádlo, margaríny, ztužené tuky

NE

 • technické oleje
 • motorové oleje

Kam s jedlými oleji a tuky?Oleje a tuky třídíme v uzavřených PET lahvích do popelnic černé barvy označených nápisem „jedlý olej a tuk“

Vytříděný olej z černých nádob je svážen do továrny, kde je nejprve přeceděn a pak poslán na čistící linku. Tam se čistí ve třech fázích, aby se z něj odstranily nečistoty a zbytková voda. Takto vyčištěný olej se stává hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv do letadel a automobilů. PET lahve, do kterých do olej ukládán, se vyčistí a také recyklují.

Nebezpečný odpad

ANO

 • barvy, laky
 • lepidla a rozpouštědla
 • maziva a náplně do motorů
 • pesticidy
 • léky
 • domácí chemikálie
 • prostředky proti hmyzu, plísním, apod.
 • staré rtuťové teploměry

NE

 • kovové tlakové obaly , které neobsahují nebezpečné náplně (např. od šlehačky, kosmetiky, apod.)
 • alkalické baterie

Kam s nebezpečným odpadem?Nebezpečný odpad můžete odkládat do sběrného dvora

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad.

ELEKTROODPAD

ANO

 • staré a nefunkční elektrozařízení (pračky, myčky, chladničky, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, fény, televize, rádia, mobilní telefony, počítače, zářivky, pily, vrtačky, elektrické hračky, klimatizace, bojlery, tepelná čerpadla, termostaty, elektrické kotle aj.)
 • baterie
 • akumulátory

NE

 • kabely a dráty
 • elektrické vodiče a pojistky
 • elektroinstalační materiál

Kam s elektroodpadem?Elektroodpad odevzdávejte do sběrných dvorů

Ze sběrných míst jsou vysloužilé elektrospotřebiče odvezeny do zpracovatelských zařízení, kde jsou přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, atd.). Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.

Objemný odpad

ANO

 • starý nábytek
 • koberce a linolea
 • umyvadla
 • toalety
 • kuchyňské linky

NE

 • stavební odpad a sutě
 • drobné předměty a obaly, které se, díky svým rozměrům, jinak vejdou do veřejně přístupných sběrných nádob

Kam s objemným odpadem?Objemný odpad lze odevzdat ve sběrných dvorech

Tento odpad můžete odvézt na sběrné dvory, které jsou umístěny v ulici Lipovská nebo Otakara Březiny. V případě, že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství – provádíme např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.